Risinājumi

Energoaudits, termogrāfija, mērījumi, ES līdzfinansēto projektu pieteikumu izstrāde un saskaņošana, tehniskās apsekošanas atzinums, renovācijas apliecinājuma karte, u.c. 

Pakalpojumi:
- ēkas energosertifikāti, energoaudita pārskati, aprēķini, ekspertīzes, atzinumi, ekspluatācijā esošām ēkām un to daļām. 
- pagaidu un nodošanas energosertifikāti projektējamām ēkām (jaunbūvēm, rekonstruējamām vai renovējamām ēkām) un to daļām. 
- obligātie energoauditi lielajiem uzņēmumiem. 
- ēku, telpu termogrāfijas mērījumi. 
ES līdzfinansēto projektu pieteikumu izstrāde un saskaņošana.
- tehniskās apsekošanas atzinums.
- renovācijas apliecinājuma karte.
- elektroiekārtu termogrāfijas mērījumus, lai savlaicīgi atklātu silstošās kontaktvietas un novērstu iespējamus lielākus bojājumus nākotnē. 
- elektroiekārtu slodzes strāvas mērījumi, lai noteiktu iekārtu nominālu atbilstību faktiskajām slodzēm. 
- ēku menedžmenta sistēmas (energoresursu patērētāju datu savākšana, analīze, nepieciešamo korekciju veikšana) ieviešanas vai uzlabošanas noteikšana un uzstādīšana. 
- elektropatēriņa online monitorings, ekonomija un droša elektroierīču darbība ar ierīci GDog. 
- energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumu ieteikšana, to ieviešanas efektivitātes aprēķini.

Profilaktisko un obligāto elektrisko mērījumu veikšana. 
Saskaņā ar Ugunsdrošības  noteikumiem - MK noteikumi Nr. 238: 
56. Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi veic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir:
56.1. sprādzienbīstama vide, – 1 reizi divos gados;
56.2. ķīmiski agresīva vide, – 1 reizi gadā.
reaktīvās jaudas kompensācijas sistēmas ieviešanas noteikšana un uzstādīšana. 

Energoauditu Latvijā veic atbilstoši šādiem normatīvajiem dokumentiem:

1) MK notekumi Nr. 487. Uzņēmumu energoaudita noteikumi;

2) Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumi Nr.348 „Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode”;

3) starptautiskais standarts EN 16247-1, Energoaudits – 1.daļa: vispārējās prasības; 

4) starptautiskais standarts EN 16247-4, Energoaudits – 4.daļa: transports.

Atzinumi saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 348, 382, 383, 284, 112, 138 u.c
Saistoša informācija: noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”

Izdevīgi!  Mums ir konkurētspējīgi darbu izcenojumi!
Pakalpojumus veic sertificēti speciālisti ar lielu darba pieredzi, izmantojot verificētas mērierīces.


ēkas-energosertifikāts Termogrāfija Termogrāfija 

Termogrāfija Termogrāfija Termogrāfija Termogrāfija


GDog - elektrības patērētāju monitorings JAUNUMS RAŽOTS LATVIJĀ Attēlu rezultāti vaicājumam “latvija”

GDog ir neliela, gudra ierīce, kuru uzstāda uzņēmumā vai privātmājā. Vienkārši, ātri un bez vadiem. 

Telefonā, planšetē vai datorā - no jebkuras vietas, kur ir pieejams internets, jums būs pieejama informācija par:

 lietderīgajiem un nelietderīgajiem elektrības tērētājiem,

 elektroiekārtu un inženiertīklu bojājumiem,

 iekārtu darba laikiem un dīkstāvēm ražošanas uzņēmumā, kā arī nosūtīs brīdinājumus uz e-pastu vai SMS telefonā.

Izdevigi! Iekārta palīdzēs lietderīgāk izmantot jūsu energoresursus atgūstot ieguldījumus īsā laikā!


 

Lai saņemtu plašāku informāciju par šiem risinājumiem, lūdzu, sazinieties ar mums: +371 27086979, +371 29247257 vai info@viridilux.lv. 

+371 27086979 info@viridilux.lv