Blogs

Kvalitatīvas un energoefektīvas ventilācijas nozīme


ventilācija_rekuperācija
Dzīvojamās telpās, kurās nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, bieži sastopama problēma ir pārāk sauss vai mitrs gaiss, kondensāts, pelējums, sēnīte uz sienām un logiem, kā arī gaiss ar samazinātu skābekļa daudzumu*. Parasti šīs problēmas cenšamies novērst atverot logus un vēdinot telpas. Risinājums it kā vienkāršs, ierasts un labs, bet tādējādi siltums, par kuru jau tā dārgi maksājam, tiek palaists "vējā". Papildu tam, ja dzīvojam pilsētā, caur atvērtu logu telpā ieplūst putekļi un trokšņi, kā arī rodas caurvējš. Ja atstājam logus vaļā bez uzraudzības, tad paaugstinās “nelūgto” ciemiņu risks. 
Kādi ir risinājumi, ja nav iespējas vai vēlēšanās uzstādīt centralizētu (vienotu) telpu ventilācijas sistēmu, kas bieži nav izdarāms bez pamatīgas pārbūves un investīcijām? Ir risinājums, kas neprasa centralizētu gaisa vadu izvilkšanu, interjera maiņu un lielas investīcijas. Tas ir decentralizēts gaisa apmaiņas ventilators TwinFresh ar rekuperācijas (siltuma atgūšanas) funkciju. 
Viss ir vienkārši – sienā veicam urbumu, ievietojam ventilatoru un iespraužam rozetē vaduTwinFresh 24h diennaktī strādā pavisam klusu un ar niecīgu elektrības patēriņu nodrošina gaisa apmaiņu un filtrāciju. Papildu tam var ietaupīt nozīmīgu naudas daudzumu par siltuma izdevumiem, gūstot neatsveramu apziņu, ka samazinot savas CO2 pēdas nospiedumu, padarām apkārtējo vidi zaļāku. TwinFresh ir inteliģents risinājums, kas aprīkots ar dažādām noderīgām funkcijām, kuras var vadīt arī no pults – mitruma līmeņa uzturēšanu, ātro telpas vēdināšanu, 24h patstāvīgo vēdināšanu, kluso nakts režīmu, kas ieslēdzas automātiski no apgaismojuma samazināšanās līmeņa un, protams, siltuma atguves režīmu. 
Gaisa kvalitātei, kuru mēs elpojam, ir milzīga nozīme, tāpēc aizvien vairāk cilvēku izvēlas TwinFresh.
*Gaisa relatīvajam mitrumam jābūt no 40-60% (jeb 15-17 mmHg) pie gaisa temperatūras 18-20ºС. Palielinoties gaisa temperatūrai, noteikti jāpalielinās arī relatīvajam gaisa mitrumam. Pārāk sauss gaiss izraisa ādas, gļotādas un acu sausumu, kas savukārt mazina pretbakteriālo iedarbību. Pārāk mitrs gaiss var izraisīt un saasināt arī mentālās veselības problēmas, kā arī alerģiskas slimības, elpošanas ceļu kairinājumu, infekcijas un toksikoloģiskās iedarbības efektus.
Pētījumi par ogļskābo gāzi CO2 liecina, ka tās koncentrācijas līmenis gaisā siltinātās, bet bez atbilstošas ventilācijas aprīkotās ēkās, ir paaugstināts līdz pat 5 reizēm virs normas (300-400 ppm), izraisot nozīmīgu garīgo un fizisko spēju pasliktināšanos. LR normatīvie akti nosaka, ka minimālā gaisa apmaiņa 1 cilvēkam ir 15 m3/h.

Pārāk liels rēķins par elektrību


 liels rēķins par patērēto elektrību
Tāda doma daudziem no mums ienāk prātā, kad saņemam kārtējo rēķinu par patērēto elektroenerģiju. Tiek spriests, vai tas ir pareizs un ko darīt, lai samazinātu elektrības patēriņu.  Elektrības patēriņu ietekmē daudzi faktori. Galvenie no tiem ir sekojoši:
- cik jaudīgi elektropatērētāji atrodas jūsu saimniecībā? 
- cik darba stundas tos lieto, ņemot vērā sezonalitātes faktorus? 
- kāds ir to tehniskais stāvoklis, vai veiktas profilaktiskās apkopes? 
- kāds ir  tīkla spriegums?  
- vai elektrības patēriņš pieaudzis pēkšņi?
- vai izslēdzot visus elektropatērētājus, skaitītājs skaita kWh?
Atbildot uz šiem jautājumiem tiks gūts zināms priekšstats par to, cik kWh tērējam un vai tas varētu atbilst saņemtajam rēķinam.
Ja tomēr aprēķini nesakrīt ļoti nozīmīgi un nav pamats domāt par elektroiekārtu neatbilstošu darbību, tad jāsauc palīgā zinošs speciālists, kurš veiks elektrotīkla auditu un noteiks neatbilstošā patēriņa iemeslu. Tie var būt dažādi, tādi kā:  
1. Bojāts elektropatērētājs, kas normālā darba režīmā patērē elektroenerģiju, kas atbilst tā tehniskajā pasē norādītajiem parametriem, bet bojājuma gadījumā var patērēt daudz vairāk elektroenerģijas.
2. Bojāts elektroenerģijas skaitītājs.
3. Jaunais skaitītājs, kas skaita vairāk kā iepriekšējais, jo uzskaita arī vismazākās slodzes, ko pirms tam iepriekšējais neskaitīja. Šeit var minēt arī strāvas noplūdi bojātas kabeļu izolācijas gadījumā, kā arī nelegālu pieslēgumu pie Jūsu elektrotīkla. Skaitītāju var pārbaudīt, uzliekot blakus verificētu citu skaitītāju.
4. Strāvas noplūdes, kuras var noteikt mērot kabeļu izolācijas pretestību.
5. Silstošas kontaktu vietas, kurās palielinās elektriskās ķēdes pretestība, kas izsauc lielāku strāvu un kas palielina aizdegšanās risku bojājuma vietā. Silstošās kontaktu vietas iespējams konstatēt ar termokameru un savlaicīgi novērst iespējamus lielākus bojājumus.
Katra elektropatērētāja patēriņu var izmērīt ar mēriekārtām (kontrolskaitītāju, strāvas knaiblēm jeb tīkla analizatoru, monitoringa iekārtu GDog). Nelegālo pieslēgumu var konstatēt ar kontrolskaitītāja vai tīkla analizatora palīdzību. Saņemot elektrotīkla audita  slēdzienu un ieteikumus, būs iespējams saprast iemeslu, vai tie ir elektropatērētāji, skaitītājs, zudumi, kaimiņi vai pašu attieksme pret to, kā tērējam elektrību.   

SIA Viridi Lux: +371 27086979, +371 29247257 vai info@viridilux.lv.
+371 27086979 info@viridilux.lv