Mūsu kontakti

Rekvizīti

Juridiskā adrese: Valguma iela 25-19, Rīga, LV-1048
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103573011
PVN maksātāja reģistrācijas numurs: LV40103573011
Banka: AS SEB banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Norēķinu konts: LV27UNLA0050019322571

Par tikšanos lūdzam zvanīt iepriekš!